Warsaw Study Centre
Warsaw Study Centre
w2l pase pase
Jesteś tutaj: Strona głowna Dla instytucji publicznych  Dla szkół i przedszkoli
Dla szkół i przedszkoli
Akademia Lektora
to zaplanowana na cały rok seria dni metodycznych, w trakcie których nauczyciele zapoznają się z najnowszymi trendami w nauczaniu, będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutują rozwiązania nurtujących problemów.

Wśród tematów zaplanowanych na kolejne sesje znajdą się metody pracy z młodzieżą z ADHD, dysleksją i dysortografią, motywowanie i aktywizowanie młodzieży, przełamywanie bariery językowej, Internet i nowoczesne technologie wspomagające nauczyciela.
 
Skąd zrodził się pomysł na ten projekt?
Z uwagi na ogromne zainteresowanie warsztatami metodycznymi prowadzonymi przez wewnętrznych trenerów Warsaw Study Centre oraz ich popularność wśród uczestników konferencji metodycznych organizowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, postanowiliśmy wyjść z propozycją serii szkoleń dedykowanych nauczycielom szkół państwowych.
 
Wysoka jakość szkoleń językowych prowadzonych przez Warsaw Study Centre, potwierdzona jest przez pracowników CODN, których szkolimy już od 2003 r., ponad 4 000 nauczycieli w ramach szkoleń przeprowadzanych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w czterech województwach: mazowieckim, podlaskim, łódzkim i świętokrzyskim oraz doradców metodycznych biura Edukacji Urzędu Miasta.
 
Komu dedykowany jest projekt?
Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół państwowych i prywatnych, którym zależy na podniesieniu swoich umiejętności metodycznych.

Kto prowadzi sesje?
Sesje prowadzone są przez wieloletnich metodyków Warsaw Study Centre, doświadczonych lektorów współpracujących ze szkołą oraz psychologów.
 
Jak wyglądają warsztaty?
Spotkania odbywają się co dwa miesiące - zwykle w piątki lub w soboty od godziny 10.00 w sali szkoleniowej Warsaw Study Centre w samym centrum miasta przy ulicy Widok 19. Wśród tematów przewodnich pojawią się: motywowanie i aktywizacja słuchaczy, przełamywanie bariery językowej, praktyczne pomysły na walkę z nudą w trakcie nauki gramatyki i słownictwa, grupy uczniów, którym należy poświęcić więcej uwagi, nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.
 
Wszelkie informacje otrzymać można kontaktując się z nami cr@wsc.edu.pl