Warsaw Study Centre
Warsaw Study Centre
w2l pase pase
Jesteś tutaj: Strona głowna Dla instytucji publicznych  Nasze referencje
Nasze referencje
Ministerstwo Finansów
o kursach przygotowujących do Przywództwa Polski w Radzie Unii Europejskiej

W ramach szkolenia przygotowaliśmy pracowników Ministerstwa Finansów do efektywnego wykonywania zadań związanych z nową dla Polski rolą – Prezy-dencją w Radzie Unii Europejskiej. Szkolenie pozwoliło przygotować słuchaczy do biegłego komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie w zakresie tematyki unijnej, zapoznać ich z historią, strukturą i zróżnicowaniem kulturowym UE, a także nauczyć specjalistycznego słownictwa z zakresu ekonomicznego i administracyjnego.

„Warsaw Study Centre z siedzibą w Warszawie wykonała zamówienie (…) w terminie określonym umową i bez zastrzeżeń.”

Ministerstwo Obrony Narodowej
o kursach specjalistycznych, prowadzonych wg normy STANAG 6001

Żołnierzy zawodowych, będących pracownikami resortu Obrony Narodowej, szkoliliśmy z języka angielskiego, m.in. w zakresie prowadzenia negocjacji i przygotowywania prezentacji oraz wykorzystywania umiejętności językowych podczas wystąpień publicznych. Kursy obejmowały także terminologię związaną z NATO, Unią Europejską i bezpieczeństwem międzynarodowym, a prowadzone były wg normy STANAG 6001.

„Na uwagę zasługuje zróżnicowany dobór technik nauczania, profesjonalne przy-gotowanie lektorów pod kątem wiedzy lingwistycznej i merytorycznej oraz bardzo duży wysiłek organizacyjny Warsaw Study Centre włożony w przygotowanie i prowadzenie kursów specjalistycznych z języka angielskiego”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
o kursie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponad 4 tys. nauczycieli i pracowników kuratoriów z województw: mazowie-ckiego, podlaskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego nauczyliśmy języków: angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza należyte wykonanie umowy.”

Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
o motywowaniu słuchaczy do nauki


Nauczycieli i doradców metodycznych uczyliśmy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, wykorzystując skuteczne formy motywacji.


„Zajęcia były prowadzone w sposób urozmaicony i zachęcający do nauki, dzięki czemu uczestnicy kursów skutecznie pogłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności językowe.”