Warsaw Study Centre
Warsaw Study Centre
w2l pase pase
Jesteś tutaj: Strona głowna Kursy językowe dla firm i korporacji  Metody Nauczania
Metody Nauczania
KOMPETENCYJNY MODEL NAUCZANIA
METODA KOMUNIKATYWNA

Kompetencyjny Model Nauczania

zapewnia sprawne i łatwe ustalenie celów szkoleniowych oraz metody ich osiągania i weryfikowania.
Model ten to unikalna, szczegółowa baza umiejętności i mikroumiejętności, czyli kompetencji językowych, która umożliwia przyszłym słuchaczom kursu, oraz ich przełożonym, na określenie  poziomu poszczególnych umiejętności po zakończeniu cyklu szkolenia.

Podstawą Kompetencyjnego Modelu Nauczania są wyodrębnione przez naszych metodyków kompetencje językowe, opisane dla:
 • grup stanowisk;
 • kategorii wiekowych słuchaczy;
 • typów języka/ celów językowych;
 • poszczególnych poziomów Rady Europy, zgodnie z wytycznymi CEF (Common European Framework – Europejski System Kształcenia Językowego).

Kompetencje te stanowią mierzalne i klarowne cele językowe, ściśle powiązane z „uszytymi na miarę” programami nauczania oraz systemem testowania i raportowania.

”


Obserwowanie wzrostu własnych kompetencji stanowi silną motywację do nauki i buduje nawyk ustawicznego samokształcenia. Cykliczne raporty wzrostu kompetencji są największą nagrodą i bodźcem do dalszych wysiłków, dzięki czemu macie Państwo pewność, że Wasi pracownicy maksymalnie wykorzystają kursy, a dzięki temu będą bardziej efektywni w pracy.


Metoda komunikatywna

Szkoła posługuje się nowoczesną metodą komunikatywną, wzmocnioną najskuteczniejszymi elementami klasycznych technik nauczania oraz systemem narzędzi internetowych i multimedialnych. Nasza metoda:
 • ułatwia słuchaczom przełamywanie bariery językowej już w pierwszych miesiącach nauki,
 • aktywizuje każdego słuchacza do rozmowy w języku obcym przez 50% czasu zajęć,
 • wzmacnia motywację,
 • zapewnia stały kontakt z językiem i lektorem.
Na zajęciach lektorzy twórczo wykorzystują ćwiczenia i gry językowe, w tym scenki angażujące emocje i całą osobowość uczącego się. Wytwarzane sytuacje językowe imitują rzeczywistą komunikację z krajów, w których dany język jest używany.

Najczęściej wykorzystywane techniki w procesie nauczania obejmują:
 • tworzenie sytuacji językowych, imitujących rzeczywistą komunikację w codziennych sytuacjach prywatnych i biznesowych słuchaczy, dzięki czemu studenci szybciej i efektywniej zapamiętują słówka i zwroty oraz łatwiej wykorzystują je później w rzeczywistej sytuacji,
 • ćwiczenia typu "case study", czyli analizowanie konkretnego przypadku, które umożliwia studentom szybsze reagowanie w podobnych przypadkach w realnym życiu,
 • ćwiczenia typu "role play", bazujące na stworzeniu konkretnego kontekstu sytuacyjnego i zaangażowaniu uczestników w przyjęcie na siebie roli zdeterminowanej przez opisaną sytuację,
 • ćwiczenia typu "energizers" aktywujące uczestników do pracy na zajęciach, dzięki czemu studenci nie nudzą się i łatwiej przyswajają wiedzę,
 • ćwiczenia typu "fillers" mające na celu scalanie odpowiednich faz zajęć, aktywację uczestników, jak również urozmaicenie zajęć,
 • ćwiczenia typu "Teacher`s Feedback session", które opierają się na wykorzystaniu obserwacji nauczyciela w obszarach problematycznych (po odpowiednim ćwiczeniu), jak również motywowanie studentów i informacje zwrotną co do obszarów, które uległy poprawie (szczególnie  w przypadku krytycznych względem siebie studentów).

Swoim słuchaczom proponujemy różnorodne formy nauki:
 • metodę tradycyjną, bazującej na nauce podczas zajęć z lektorem, dzięki której słuchacze szybo przyswajają nowy materiał.
 • naukę za pomocą e-learningu, opierającą się na stałym dostępie do wiedzy poprzez platformę internetową, dzięki czemu studenci bez przerwy mogą uczyć się języka obcego,
 • blended learning, łączący metodę tradycją i e-learning, dzięki czemu słuchacze mogą uczyć się non stop, dzięki czemu szybciej przyswajają nabywaną wiedzę.

Dzięki wykorzystywanym przez nas metodom możemy zagwarantować Państwu, iż nasze kursy przyczynią się do bardziej efektywnej pracy Państwa pracowników.