Warsaw Study Centre
Warsaw Study Centre
w2l pase pase
Jesteś tutaj: Strona głowna Kursy językowe dla firm i korporacji  Audyt kompetencyjny
Audyt kompetencyjny
Audyt kompetencyjny to autorskie narzędzia pomiarowe wykorzystywane w:
 • diagnozowaniu bieżących kompetencji językowych pracowników międzynarodowych korporacji,
 • kontrolowaniu procesu nauczania języków obcych,
 • mierzeniu przyrostu wiedzy po zakończeniu danego modułu/semestru szkoleniowego.

Audyt kompetencji językowych pozwala na:
 • podniesienie motywacji do dalszej nauki;
 • wskazanie mocnych stron, w których słuchacze wypadają najlepiej, a co za tym idzie, w których mogą być bardziej aktywni również na gruncie zawodowym;
 • wskazanie obszarów, w których słuchacze wykazują luki kompetencyjne oraz rekomendacje dotyczące metod niwelujących występujące luki.
 
”



Podczas diagnozy kompetencyjnej wykorzystujemy 4 narzędzia sprawdzające:
 • test pisemny typu multiple choice,
 • test pisemny aktywny o charakterze otwartym – open production test,
 • test ustny badający ogólne kompetencje komunikacyjne,
 • test ustny badający wybrane kompetencje biznesowe,
a wyniki audytu kompetencji i diagnoz prezentujemy na zintegrowanych skalach:
 • Rady Europy (CEF – Common European Framework),
 • Warsaw Study Centre,
 • i/lub na skali używanej przez klienta (np. skala ICAO).

Audyt przeprowadzamy w wybranym przez Państwa czasie oraz w jednym z poniższych wariantów:
 • w wariancie bezpośrednim, w siedzibie klienta,
 • w wariancie distance: testy pisemne - elektronicznie, testy ustne - telefonicznie.

Po zakończeniu procesu przygotowujemy obszerny raport, złożony z części:
 • wyniki audytu oraz wnioski w ujęciu ogólnofirmowym,
 • raporty indywidualne, w ramach których szczegółowo opisujemy wyniki testów osób audytowanych,
 • ich mocne strony i luki kompetencyjne oraz rekomendacje na przyszłość.

Dzięki audytowi kompetencji językowych zyskają państwo:
 • ujednolicony i obiektywny system weryfikacji kompetencji językowych w firmie,
 • monitoring postępów w nauce,
 • egzaminy zakończone certyfikatem uznanym w Europie,
 • możliwość mierzalnego porównania umiejętności pracowników.


Największe operacje diagnostyczne zrealizowaliśmy między innymi dla takich Klientów jak: AMR Services, PLL LOT, Procter & Gamble, EUROLOT, Avon.

Warsaw Study Centre jest licencjonowanym ośrodkiem kilku międzynarodowych organizacji certyfikujących znajomość języka angielskiego i posiada w swojej ofercie następujące narzędzia do przeprowadzenia audytu językowego: TOEIC, GESE, TELC. Oferujemy również uniwersalny egzamin diagnostyczny przeprowadzany przez British Council – IELTS (International English Language Testing System) oraz Oxford Quick Placement Test, a także testy innych wiodących wydawców językowych.


Zapytaj o szczegóły:
tel.: 022 824 23 93
fax.: 022 822 46 18
e-mail: ctc@wsc.edu.pl