Warsaw Study Centre
Warsaw Study Centre
w2l pase pase
Jesteś tutaj: Strona głowna Kursy językowe dla firm i korporacji  Czego uczymy - programy
Czego uczymy - programy
to efektywna komunikacja na co dzień. Podczas naszych kursów minimum 50% czasu zajęć przeznaczonych jest na mówienie. Dzięki temu Państwa pracownicy szybko przełamią barierę językową w komunikowaniu się. Ponadto poznają struktury gramatyczne, słowa i zwroty potrzebne w codziennej komunikacji. Po zakończeniu kursu słuchacze będą mówić poprawnie i swobodnie komunikować się z innymi. Z przyjemnością nawiążą znajomości z obcokrajowcami.

Kursy z języka biznesowego
to szybki i skuteczny rozwój pracownika. Po ukończeniu szkolenia z języka biznesowego Państwa pracownicy będą potrafili swobodnie komunikować się na gruncie zawodowym. Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z zagranicznym kontrahentem nie sprawi im żadnej trudności. Będą potrafili w jasny i prosty sposób zaprezentować ofertę biznesową, a nawet przeprowadzić negocjacje.

Kursy z języka specjalistycznego
to poszerzenie słownictwa z zakresu terminologii branżowej. Po naszych zajęciach Państwa pracownicy, oprócz swobody korzystania z języka biznesowego, poznają konkretne słownictwo z zakresu branży, w której się specjalizują lub też stanowiska, które obejmują.

 
”


Warsztaty Skill Pills
czyli potężna dawka wiedzy w pigułce, wzmacniająca kompetencje nabywane podczas tradycyjnych szkoleń.
 • Power Telephoning – Państwa pracownicy sprawnie poprowadzą rozmowę w języku obcym.
 • Power Writing – słuchacze szybko napiszą dokument, uwzględniając: styl, układ graficzny, słownictwo, gramatykę.
 • Power Negotiating – kursanci wynegocjują korzystne warunki, wykorzystując techniki sugerowania, subtelnego odrzucania niekorzystnych ofert, utrzymywania samokontroli.
 • Power Presentation – Państwa pracownicy skutecznie zaprezentują ofertę, używając potrzebne elementy: wprowadzenia, przedstawienia argumentów, podsumowania prezentacji.
 • Power Talking – słuchacze swobodnie wyrażą swoją opinię na każdy temat.
 • Power Grammar – kursanci, dzięki poznaniu struktur gramatycznych będą wypowiadać się bez błędów.
 • Public Speaking – słuchacze, dzięki poznaniu tajników mowy ciała, zasad autoprezentacji i sposobów reagowania na pytania publiczności, dobrze zaprezentują się na spotkaniu.
 • Power Job – Państwa pracownicy będą efektywnie komunikować się z obcojęzycznym przełożonym i efektywnie realizować powierzone zadania: raportować wyniki działań, brać udział w spotkaniach biznesowych, prowadzić korespondencję biznesową.
Kursy egzaminacyjne
przygotują Państwa pracowników do egzaminów międzynarodowych, które umożliwiają zdobycie prestiżowych, uznawanych na całym świecie dyplomów. Nasze kursy przygotują Państwa pracowników do egzaminów z języka ogólnego, jak i języka specjalistycznego.

Egzaminy z języka angielskiego:   
 • ogólnego: FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, TELC
 • biznesowego: BEC, LCCI, TELC
 • specjalistycznego: TOLES (egzamin z prawa), ICFE (egzamin z finansów i rachunkowości)

Egzaminy z języka niemieckiego:   

 • ogólnego: ZD, ZMP
 • biznesowego: ZDf B

Egzaminy z języka francuskiego:   

 • ogólnego: Delf, Dalf

Egzaminy z języka rosyjskiego:   

 • ogólnego: Język rosyjski na co dzień (poziom B1)
 • biznesowego: Język rosyjski w biznesie (poziom B2)

Zapytaj o szczegóły:

tel.: 022 824 23 93
fax.: 022 822 46 18
e-mail: ctc@wsc.edu.pl